2019.03.27. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

80/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

63/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Budapest, IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

4./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club jubileumi támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

71/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester

74/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

6 ./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályai meghatározására, valamint képviselő delegálása a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórumába

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

78/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat az 1. számú háziorvosi körzet működtetésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-88/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ 2018. évi egészségügyi alapellátási pályázat megvalósításának módosítására irányuló kérelmekú

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-86/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ Javaslat a 19. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-87/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2018. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

76/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2 ./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

77/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

3 ./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

75/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Menhely Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-130/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

5./ Tájékoztató az ESZSB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

 

 

Budapest, 2019. március 22.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top