2019.03.06. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat az egészségügyi prevencióra előirányzott keretösszeg felosztására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-78/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a 2019. évi szabadidősport pályázat meghirdetésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-76/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg felosztására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-75/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:
A 2019. évi költségvetés elfogadását követően a kulturális, civil, egyházi, nemzetiségi, sport, és egészségügyi területen történő pályázatok mielőbbi kiírása indokolt, hogy az érintett szervezetek számára megfelelő idő álljon rendelkezésre a pályázatok elkészítésre, valamint a tervezett áprilisi döntést megelőzően a pályázatok összesítése és döntésre előkészítése megtörténhessen.

 

 

Budapest, 2019. március 4.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top