2019.03.01. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására
Sz-73/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-73/2019. sz.

 

Indokolás:
A pályázat kiírására és az egynyári virágok beszerzésének megkezdésére csak a bizottsági döntést követően van lehetőségünk. A soron következő, márciusi ülések időpontjától számítva túlságosan rövid idő állna rendelkezésre mind a pályáztatásra, mind az egynyári beszerzésre, mely veszélyezteti az eredményes beszerzést.

 

 

Budapest, 2019. február 27.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top