2019.02.20. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
22/3/2019. sz., 22/4/2019. sz.előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/3/2019. sz.22/4/2019. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására
31/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

31/2019. sz.

 

3./ Javaslat az ITH Hungary Vagyonkezelő Kft. díszburkolatos közterület-használati és díjcsökkentési kérelmének elbírálására
37/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

37/2019. sz.

 

4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
51/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

51/2019. sz.

 

5./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
27/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

27/2019. sz.1. sz. melléklet

 

6./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú parkok őrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára
26/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterületfelügyelet igazgatója

26/2019. sz.

 

7./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal kapcsolatos és a Kerületi Építési Szabályzat készítése során a
további tervezésekre vonatkozóan
50/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

50/2019. sz.

 

8./ A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda kérelme az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítására
Sz-66/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-66/2019. sz.

 

9./ A Budapest IX kerület Vágóhíd u. 44. szám alatti épület 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-69/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-69/2019. sz.; 1. sz. melléklet

 

10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-39/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-39/2019. sz.

 

11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-40/2019. sz., 41/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-40/2019. sz; 41/2019. sz.

 

12./ Egyéb – nem vendéglátó terasz kialakítására vonatkozó – közterület-használat a Ráday utca területén
Sz-36/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-36/2019. sz.

 

13./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-38/2019., Sz-65/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-38/2019.; Sz-65/2019. sz.

 

14./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-67/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-67/2019. sz

 

15./ Díjmérséklés iránti kérelmek
Sz-42/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-68/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a VVKB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-43/2019. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2019. február 15.

Görgényi Máté s.k.
elnök

 

Top