2019.02.20. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/3/2019. sz.; 22/4/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

51/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Alapítványi támogatási kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester

29/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

25/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatás nélküli (első megbízás
hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

36/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2019/2020.
nevelési évre

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

48/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

8./ Szia-Helló67 Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-45/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

10./Javaslat az ESZSB 6/2019. (I.23.) határozat módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-46/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

1./Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2018. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

28/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2018. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

47/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

30/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

41/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

5./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

44/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

6./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

46/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

7./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2018. évben

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

42/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

39/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Tájékoztató az ESZSB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

 

10./ Tájékoztató a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-48/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Tájékoztató a Moravcsik Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-49/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

12./ Tájékoztató a Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-50/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

13./ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a könyvet házhoz szolgáltatás 2018. évi tapasztalatairól

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-51/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

14./ Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-52/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 

Budapest, 2019. február 15.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top