2019.01.30.  – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/2019.22/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása (egyfordulóban)
21/2019., 21/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

21/2019.; 21/2/2019. sz.; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója felmondásának tudomásul vétele, valamint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

6/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázat benyújtására „Városi szegénység” altémában és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

18/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának, SZMSZ-ének és Szakmai Programjának módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

15/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-35/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

Indokolás:

A képviselő-testületi előterjesztésekről a Képviselő-testület 2018. január 30-án dönt, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2019. január 25.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top