2019.01.30. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/2019.sz.; 22/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

21/2019., ; 21/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ A 2019. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

20/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 

Indokolás:

 

A képviselő-testületi előterjesztésekről a Képviselő-testület 2018. január 30-án dönt, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2018. január 25.

Pál Tibor s.k.
elnök

 

Top