2019.01.17. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

1./ Utasítás a Munka Törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

1/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület „Kvassay út és környéke” (Kvassay Jenő út – H7-es HÉV vonal – Könyves Kálmán körút – vasútterület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló …./2019. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Indokolás:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.§-a, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 10.§ (2) bekezdése alapján a polgármester köteles összehívni a rendkívüli ülést a képviselők egynegyedének, a Képviselő-testület bármely bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az ülés indokát tartalmazó indítványára.
Jelen rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a Képviselő-testület 6 tagja a mellékelt indítványban, az ott megjelölt indokok alapján kezdeményezte.
A 2023. évi Atlétikai Világbajnokságnak otthont adó új Budapesti Atlétikai Stadion engedélyezési tervdokumentációja elkészült. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához nélkülözhetetlen az új „Kvassay út és környéke” KÉSZ hatálybalépése, melyhez szükséges a Képviselő-testület mielőbbi döntése.

 

Budapest, 2019. január 11.

Dr. Bácskai János
polgármester

Top