2018.12.13. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv II. (közmeghallgatásról)

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

219/2018., 219/2/2018. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

215/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ 2019. évi ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

216/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

218/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

222/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Kezdeményezés épület kerületi védelem alá helyezésére (Ferenc tér 12.)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

224/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

7./ Kezdeményezés épület kerületi védelem alá helyezésére (Timót utca 3.)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

225/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának

elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

226/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

213/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Tűzoltó Ingatlanfejlesztő Kft-vel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

227/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

11./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az APD Real Estate Kft-vel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

221/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./Javaslat megállapodás megkötésére a Stonehill Holdings Kft. és a Stonehill Holdings HU2 Kft-vel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

217/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Kvassay út és környéke Kerületi Építési Szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

228/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

14./ József Attila KÉSZ-re vonatkozó szerződés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

229/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

15./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2018. évi értékelése, 2019. évi program

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

230/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

16./ Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója

231/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

17./ Alapítványi támogatási kérelem

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

211/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

18./ Javaslat hajléktalanok nappali ellátásának biztosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

220/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázaton történő indulásra Városi szegénység altémában

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

223/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

232/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

210/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

214/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

212/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

1/4/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2018. december 7.

 

Dr. Bácskai János

polgármester

Top