2018.12.12. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

219/2018., 219/2/2018., előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

215/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

226/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

213/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az APD Real Estate Kft-vel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

221/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat megállapodás megkötésére a Stonehill Holdings Kft. és a Stonehill Holdings HU2 Kft-vel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

217/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója

231/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

210/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 6., 38013/2 hrsz. alatti ingatlan elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-460/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

10./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-461/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A Budapest, IX. Ráday u. 32. földszint II. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Stúdió „K” Alapítvány részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-482/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-462/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-483/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben dolgozók részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-463/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ A Gazdasági Bizottság GB 244/2018. (XI.21.) számú határozatának visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-464/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-465/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./A Gazdasági Bizottság GB 313/2017. (XI.15.) számú határozatának visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-466/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ A Budapest IX. kerület Gubacsi út 21. fszt. 13. szám alatti lakásra felhalmozott bérleti és használati díjból eredő követelés elengedésének ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-467/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Jelzálogjog bejegyzése az önkormányzatot követő ranghelyre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-468/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Társasházban lévő üres lakások pályázat útján történő elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-484/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Parkolási pótdíjtartozás elengedése iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-481/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-469/2018. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2018. 2018. december 7.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top