Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea elnök

szóbeli előterjesztés

 

Budapest, 2018. november 22.

 

Gyurákovics Andrea s.k.

elnök