2018.11.22. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

190/2018. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

193/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

87/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

200/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ KÉSZ jogharmonizációs folyamatok állami főépítészi eljárásban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

198/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet

 

6./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a CORDIA Belváros Ingatlanfejlesztő Társasággal

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

181/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

7./ Postaszolgáltatás biztosítása az Aszódi lakótelepen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

195/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) rendelete módosításának kezdeményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

196/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Kezdeményezés épület kerületi védelmének törlésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

191/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

10./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal összefüggő döntés meghozatalára, valamint tájékoztató a József Attila-lakótelep KÉSZ tervezésekre vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

206/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Dél-pesti Centrum Kórház beruházásával összefüggésben készülő – Budapest IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehérholló utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzat TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosításával kapcsolatos döntések

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

207/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Budapest IX. kerület Vágóhíd utca és környéke KÉSZ területén beruházói megállapodás kötések

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

208/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

13./ A Budapest, IX. kerület, Timót utca és környéke, (Budapest, IX. kerület Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület ) által határolt terület Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

197/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Budapest, IX. kerület, Kvassay út és környéke (Hajóállomás utca – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Kvassay út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

209/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Alapítványi támogatási kérelmek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

202/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei státuszbővítési kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

205/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

17./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2017/2018. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2018/2019. nevelési év munkaterveinek véleményezése

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

203/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet; 10. sz. melléklet; 11. sz. melléklet; 12. sz. melléklet; 13. sz. melléklet; 14. sz. melléklet; 15. sz. melléklet; 16. sz. melléklet; 17. sz. melléklet; 18. sz. melléklet; 19. sz. melléklet; 20. sz. melléklet

 

18./ Javaslat a 2020.év Trianon emlékévvé nyilvánítására

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

194/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

199/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Görgényi Máté, a VVKB elnöke

201/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

204/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

192/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2018. november 16.

 

Dr. Bácskai János

polgármester

Top