2018.10.24. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

153/3/2018., 153/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a CORDIA Belváros Ingatlanfejlesztő Társasággal

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

181/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány által bérelt helyiségekben a bérleti jogviszony időtartama alatt elvégzett értéknövelő beruházások megtérítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

180/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Budapest XVIII. kerület, Csapó utca 17., 151493 hrsz. alatti felépítményes ingatlan elidegenítésének ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-404/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Közérdekűvé nyilvánított Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére történő helyiség bérbeadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-406/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-409/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-410/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-411/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat közművagyon átadásáról szóló megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-412/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-405/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat „Vállalkozásbarát Ferencváros Program” II. ütemének támogatására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-407/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató önkormányzati projektek állásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

188/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-400/2018. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2018. október 19.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top