2018.09.20. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Bácskai János polgármester

153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

163/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

169/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásra pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Bácskai János polgármester

157/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága részére nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

Előterjesztő: Bácskai János polgármester

165/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

168/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ 129/2018. (IV. 26.) számú KT határozat módosítása a „Jedlik Ányos Terv” megvalósítása érdekében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

166/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja – V. ütem” című pályázaton való részvétel támogatására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

167/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2017. évi szociális szolgáltatásairól

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

158/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

10./ Civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

155/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága SZMSZ-ének, Szakmai Programjának módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

172/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2017. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

173/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Jelenlét Program Ferencvárosban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

174/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére hajléktalanok nappali ellátása céljából

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

170/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a Ferencvárosi Napfény Óvoda és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

164/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

133/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

17./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények gazdasági átszervezéséhez

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

159/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése

Előterjesztés: dr. Bácskai János polgármester

156/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

171/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására

Előterjesztő: Mészáros László, a KEN elnöke

160/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

175/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

161/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

1/3/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2018. szeptember 14.

 

Dr. Bácskai János

polgármester h.

 

Kállay Gáborné s.k.

alpolgármester

Top