2018.09.13. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest, IX. Viola u. 37/A.-B., 37419, 37418 hrsz-ú és Budapest, IX. Tűzoltó u. 33/C., 37414 hrsz-ú ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

162/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: Az ingatlanok értékesítése tárgyában a vagyonrendelet alapján a pályázati ajánlatok meghosszabbított elbírálási határideje lejár, a Képviselő-testületnek a pályázati ajánlatokat el kell bírálnia.

 

Budapest, 2018. szeptember 10.

 

Dr. Bácskai János

polgármester

Top