2018.09.13. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest, IX. Viola u. 37/A.-B., 37419, 37418 hrsz-ú és Budapest, IX. Tűzoltó u. 33/C., 37414 hrsz-ú ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

162/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A Budapest XXIII. kerület, Lovas utca 29., 184693 hrsz. alatti felépítményes ingatlan elidegenítésének ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-336/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: Az ingatlan értékesítése tárgyában a vagyonrendelet alapján a pályázati ajánlatok meghosszabbított elbírálási határideje lejár. A Képviselő-testületnek a pályázati ajánlatot el kell bírálnia, melyhez szükséges a Gazdasági Bizottság előzetes véleménye.

 

Budapest, 2018. szeptember 10.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top