2018.07.09. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Tulajdonjog rendezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-314/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-315/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest IX. kerület Mátyás u. 9. pince I. szám alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató BMC Kft. részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-316/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Pályázat keretében elnyert támogatásból vásárolt gépjármű használatba adása a FESZGYI részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-318/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A közérdekűvé nyilvánított Szent Rafael Caritas Alapítvány részére helyiség biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-319 /2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Gazdasági Bizottság GB 98/2018.(IV.25.) számú határozatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-320/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Gazdasági Bizottság GB 97/2018.(IV.25.) számú határozatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-317/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: A Gazdasági Bizottság összehívásának indoka: Az önkormányzat által korábban értékesített ingatlan tulajdonjogának rendezése szükséges (1. napirend) az elmaradt ingatlan-nyilvántartási bejegyzés miatt felmerülő adófizetési kötelezettség teljesítése és a peres eljárás elkerülése érdekében.

 

Budapest, 2018. július 6.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top