2018.06.27. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2018. évi lakóház – felújítási pályázatok elbírálása
Sz-290/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A lemondó nyilatkozatok az irodán, illetve az ülésen megtekinthetők.)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-290/2018. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ „Zöld Udvar 2018” pályázat elbírálása
Sz-291/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-291/2018. sz.

 

3./ Autómentes Nap 2018
Sz-292/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-292/2018. sz.

 

4./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2017. évi működési költségeihez nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-293/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-293/2018. sz.

 

5./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Sz-294/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-294/2018. sz.

 

6./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-285/2018. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-285/2018. sz.; 1. sz. melléklet

 

7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-295/2018., Sz-296/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-295/2018.; Sz-296/2018. sz.

 

8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területre, maximális kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-297/2018., Sz-299/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-297/2018.; Sz-299/2018. sz.

 

9./ Teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejének meghatározása
Sz-298/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-298/2018. sz.

 

10./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-300/2018., Sz-301/2018., Sz-302/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-300/2018.; Sz-301/2018.; Sz-302/2018. sz.

 

Indokolás:
A lakóház felújítási pályázat 2018. április 19-tól június 8-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

 

 

Budapest, 2018. június 25.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top