2018.06.27. – József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2018. évi lakóház – felújítási pályázatok elbírálása
Sz-290/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A lemondó nyilatkozatok az irodán, illetve az ülésen megtekinthetők.)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-290/2018. sz.

 

Indokolás:
A lakóház felújítási pályázat 2018. április 19-tól június 8-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

 

 

Budapest, 2018. június 25.

Sajó Ákos s.k.
elnök

Top