2018.06.21. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Az Epres, a Kerekerdő, a Méhecske valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

126/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/3/2018. sz., 94/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet2. sz. melléklet 

 

3./ Javaslat az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

132/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

131/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:dr. Bácskai János polgármester

128/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció, Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

98/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

134/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

135/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ Fogászati rendelő kialakítása a József Attila-lakótelepen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

136/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

10./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

129/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

130/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat az „Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde konyháinak felújítása – Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2018” című pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

13./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2018. évre vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

138/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1.sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

15./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

139/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

140/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1.sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

17./ 2017. évi civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

141/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

142/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

19./ A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

143/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

152/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

147/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

148/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

149/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

150/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

127/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

1/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

144/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

4./ Tájékoztató a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft. 2018. május 25. napján tartott taggyűléséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2018. június 15.

 

Dr. Bácskai János

polgármester

Top