2018.06.20. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2018. sz., 94/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/3/2018. sz.; 94/4/2018. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció, Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció
98/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

98/2018. sz. előterjesztés

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
134/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

134/2018. sz.

 

4./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására
125/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2018. sz.

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

146/2018. sz.

 

6./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-244/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-244/2018. sz.

 

7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területre, maximális kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-245/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-245/2018. sz.

 

8./ Teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejének meghatározása
Sz-246/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-246/2018. sz.

 

9./ Díjcsökkentés iránti kérelmek
Sz-242/2018., Sz-247/2018., Sz-248/2018., Sz-279/2018., Sz-280/2018., Sz-281/2018., Sz-286/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-285/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz melléklet / Sz-242
1. sz melléklet / Sz-247
1. sz melléklet / Sz-248
2. sz melléklet / Sz-248
1. sz melléklet / Sz-280
1. sz melléklet / Sz-281
1. sz melléklet / Sz-286

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-242/2018.; Sz-247/2018.; Sz-248/2018.; Sz-279/2018.; Sz-280/2018.; Sz-281/2018.; Sz-286/2018.

 

10./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-239/2018., Sz-240/2018., Sz-277/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-239/2018.; Sz-240/2018.; Sz-277/2018. sz.

 

11./ Közterület-használat időtartamának meghosszabbítása (állványozás)
Sz-241/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-241/2018. sz.;

 

12./ Határozatok módosítása
Sz-249/2018., Sz-250/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-249/2018.; Sz-250/2018. sz.

 

13./ Egyéb – nem vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó – közterület-használat a Ráday utca területén
Sz-282/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-282/2018. sz.

 

14./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-243/2018., Sz-278/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

Tájékoztató:

1./ Történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékelése
144/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

144/2018. sz.; 1. sz. melléklet 

 

2./ Tájékoztató a VVKB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-252/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2018. június 15.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top