2018.06.20. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/3/2018. sz., 94/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

128/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Fogászati rendelő kialakítása a József Attila-lakótelepen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

136/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

129/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

130/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Budapest, IX. Ecseri út 29. földszint IV. sz. (hrsz.: 38236/629/A/21) garázshelyiség alatti földterület elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-267/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Ráday utcai nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-268/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-269/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A Budapest, IX. Tűzoltó u. 23. szuterén V. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-270/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Budapest, XXIII. Lovas u. 29. (hrsz.:184693) sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-271/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-272/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-264/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-273/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Lakás bérbeadása pályázaton kívül, piaci lakbér megállapítása mellett

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-274/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A Gazdasági Bizottság GB 126/2018. (V.23.) számú határozatának visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-275/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-253/2018. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2018. június 15.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top