2018.06.20. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Az Epres, a Kerekerdő, a Méhecske valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
126/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

126/2018. sz.

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2018. sz., 94/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/3/2018. sz.; 94/4/2018. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
135/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

135/2018. sz.

 

4./ Javaslat az „Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde konyháinak felújítása – Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2018” című pályázat benyújtására
137/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2018. sz.

 

5./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2018. évre vonatkozó szerződés megkötésére
138/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

138/2018. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához
139/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

139/2018. sz.

 

7./ A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
143/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

143/2018. sz.

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

146/2018. sz.

 

9./ 10. sz. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog változása miatt
Sz-259/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-259/2018. sz.

 

10./ Javaslat a 2017. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására
Sz-260/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-260/2018. sz.; 1. sz. melléklet

 

11./ Egyesületek támogatási kérelmei
Sz-261/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-261/2018. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

12./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2018. évi óvodai sport pályázati kérelmének módosítása
Sz-262/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-262/2018. sz.; 1. sz. melléklet 

13./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-263/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

14./ Személyi térítési díjak felülvizsgálatát követően megállapított díjak elengedése iránti kérelmek
Sz-289/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-264/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ Volt állami gondozottak lakáskérelmei
Sz-265/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Illyés Miklós bizottsági elnök

 

17./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
Sz-266/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató az ESZSB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-254/2018. sz.előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

 

 

Budapest, 2018. június 20.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top