2018.05.24. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Ferencvárosi Egészségügyi szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

90/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

91/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Liliom Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás meghosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

92/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

93/2018., 93/2/2018., 93/3/2018., 93/4/2018., 93/5/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2018., 94/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

95/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

96/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

97/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció, Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

98/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

10./ Az ÁEEK-val 2017. december 15-én kötött Költségviselési Megállapodás módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

123/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ 2017. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet 

 

12./ Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Ingatlan használati megállapodás megkötése a Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca

4.szám alatti a (38236/294 hrsz) telek javára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

104/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

14./ A Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

107/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ FESZOFE Kft. alapító okirat módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

99/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

16./ Javaslat óvodapedagógusok többletjavadalmazására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat CF Pharma Gyógyszergyártó Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

114/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve és könyvvizsgálóinak megválasztása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

101/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

 

19./ Javaslat a 3. díjtételű kerületi parkolási zóna módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

115/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Döntés Szakmai Véleményező Bizottság összetételéről, valamint tájékoztatás a FEV IX. Zrt. által „a közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése tárgyában” kiírandó közbeszerzési

eljárások koncepciójáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

116/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Javaslat ingatlan adásvételi szerződések módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

117/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

110/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

102/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, valamint a Budapest Art Center Szolgáltató Nonprofit Kft. részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

105/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Javaslat alapító okiratok módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

118/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

26./ 2017. évi civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

106/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

27./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

119/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

28./ Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

120/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

29./ Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

111/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

30./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

109/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

31./ Javaslat a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására

Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök

108/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

32./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

122/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

112/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

113/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

72/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Budapest, 2018. május 18.

 

Dr. Bácskai János

polgármester

Top