2018.05.23. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)
93/2018., 93/2/2018., 93/3/2018., 93/4/2018., 93/5/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

93/2018.; 93/2/2018.; 93/3/2018.; 93/4/2018.; 93/5/2018. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2018., 94/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2018.; 94/2/2018. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
97/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

97/2018. sz.

 

4./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció, Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció
98/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

98/2018. sz.

 

5./ Az ÁEEK-val 2017. december 15-én kötött Költségviselési Megállapodás módosítása
123/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

123/2018. sz.

 

6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve és könyvvizsgálóinak megválasztása
101/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

101/2018. sz.

 

7./ Javaslat a 3. díjtételű kerületi parkolási zóna módosítására
115/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

115/2018. sz.

 

8./ Döntés Szakmai Véleményező Bizottság összetételéről, valamint tájékoztatás a FEV IX. Zrt. által „a közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése tárgyában” kiírandó közbeszerzési
eljárások koncepciójáról
116/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

116/2018. sz.

 

9./ Javaslat ingatlan adásvételi szerződések módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
117/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

117/2018. sz.

 

10./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez
102/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

102/2018. sz.

 

11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-198/2018., Sz-199/2018., Sz-234/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-198/2018.; Sz-199/2018.; Sz-234/2018. sz.

 

12./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Tompa utca területére
Sz-227/2018., Sz-235/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-227/2018.; Sz-235/2018. sz.

 

13./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területre
Sz-187/2018., Sz-210/2018., Sz-228/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-187/2018.; Sz-210/2018.; Sz-228/2018. sz.

 

14./ Díjcsökkentés iránti kérelmek
Sz-188/2018., Sz-189/2018., Sz-190/2018., Sz-191/2018., Sz-192/2018., Sz-193/2018., Sz-236/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet / Sz-188/2018.
1. sz. melléklet / Sz-189/2018.
1. sz. melléklet / Sz-190/2018.
1. sz. melléklet / Sz-191/2018.
1. sz. melléklet / Sz-192/2018.
1. sz. melléklet / Sz-193/2018.
1. sz. melléklet / Sz-236/2018.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-188/2018.; Sz-189/2018.; Sz-190/2018.; Sz-191/2018.; Sz-192/2018.; Sz-193/2018.; Sz-236/2018.

 

15./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-211/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-211/2018. sz.

 

16./ Határozatok módosítása
Sz-194/2018., Sz-195/2018., Sz-196/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-194/2018.; Sz-195/2018.; Sz-196/2018. sz.

 

17./ Részletfizetés kérelmezése
Sz-200/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-200/2018. sz.

 

18./ Nestlé Hungária Kft. által megrendezésre kerülő „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020” program megrendezése
Sz-230/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-230/2018. sz.

 

19./ Javaslat a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására
Sz-229/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában
72/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

72/2018. sz.; 1. sz. melléklet 

 

2./ Tájékoztató a VVKB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-213/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2018. május 18.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top