2018.05.23. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Ferencvárosi Egészségügyi szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
90/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

90/2018. sz.

 

2./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
91/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

91/2018. sz.

 

3./ A Liliom Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás meghosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
92/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

92/2018. sz.

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)
93/2018., 93/2/2018., 93/3/2018., 93/4/2018., 93/5/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

93/2018.; 93/2/2018.; 93/3/2018.; 93/4/2018.; 93/5/2018. sz.; 1. sz. melléklet

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2018., 94/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2018.; 94/2/2018. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
96/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

96/2018. sz.

 

7./ Ingatlan használati megállapodás megkötése a Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca
4.szám alatti a (38236/294 hrsz) telek javára
104/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

104/2018. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

8./ A Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása
107/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

107/2018. sz.

 

9./ Javaslat óvodapedagógusok többletjavadalmazására
121/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2018. sz.

 

10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve és könyvvizsgálóinak megválasztása
101/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója

101/2018. sz.

 

11./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez
102/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

102/2018. sz.

 

12./ Javaslat alapító okiratok módosítására
118/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester

118/2018. sz.

 

13./ Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
111/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

111/2018. sz.

 

14./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
110/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

110/2018. sz.

 

15./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére
119/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

119/2018. sz.

 

16./ Alapítványok támogatási kérelmei
120/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

120/2018. sz.

 

17./ Javaslat a 2017. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására
Sz-214/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-214/2018. sz.; 1. sz. melléklet

 

18./ Javaslat a 2017. évi szabadidősport pályázatok elszámolásának elfogadására
Sz-215/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-215/2018. sz.

 

19./ Támogatási kérelmek
Sz-233/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-233/2018. sz

 

20./ Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz, műszer beszerzésének támogatására kiírt pályázat elbírálása
Sz-220/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-220/2018. sz.

 

21./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés megszüntetésére
Sz-222/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-222/2018. sz.

 

22./ Volt állami gondozott lakáskérelmének ügye
Sz-223/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

 

23./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-206/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

24./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
Sz-224/2018. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Menhely Alapítvány 2017. évi szakmai munkájáról
Sz-225/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-225/2018. sz. 

 

2./ Tájékoztató az ESZSB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-226/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

 

 

Budapest, 2018. május 18.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top