2018.05.08. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a VVKB. 318/2017. (X.04.) számú határozat módosítására
Sz-182/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-182/2018. sz.

 

2./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-183/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-183/2018. sz.

 

3./ Vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-184/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-184/2018. sz.

 

4./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-185/2018., Sz-186/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-185/2018.; Sz-186/2018. sz.

 

Indokolás:
A VVKB 318/2017. (X.04.) számú határozat módosításával kapcsolatban szükséges a bizottság mielőbbi döntése.

 

 

Budapest, 2018. május 4.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top