2018.04.25. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

87/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

14/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

3./ Javaslat az „új munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése” tárgyú pályázattal összefüggésben többlet forrás biztosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

78/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Budapest, IX. Viola utca 37/A., 37419 hrsz-ú és Budapest, IX. Viola utca 37/B., 37418 hrsz-ú ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

70/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Balázs Béla utca 13. szám alatti lakóépület beruházási engedélyokirata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Mester utca 45. szám alatti FESZ KNP épület energetikai felújításának beruházási engedélyokirata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-141/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-142/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség tevékenységi körének megváltoztatása/módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-143/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-144/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-145/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Budapest IX. kerület Ráday utca 61. II. 18. (hrsz. 36934//A/) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-146/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Lakáscímek jóváhagyása a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-147/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Gazdasági Bizottság GB 217/2017. (IX. 06.) határozatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-148/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-149/2018. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2018. április 20.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top