2018.04.18. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására
Sz-124/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Sz-124/2018. sz.

 

2./ Bakáts projekt új forgalmi rend
Sz-123/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Sz-123/2018. sz.

 

3./ Duna-parti Építési Szabályzat XI. ütem (V., IX., XXI., kerület Duna-parti területére) véleményezése
Sz-125/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Sz-125/2018. sz.

 

4./ 2018. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-113/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-113/2018. sz.

 

5./ Javaslat „Zöld Udvar 2018” pályázat kiírására
Sz-121/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-121/2018. sz.

 

6./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-122/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-122/2018. sz.

 

7./ A Budapest IX kerület Üllői út 89/A. szám alatti társasház 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton
elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-114/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-114/2018. sz.

 

8./ A Budapest IX kerület Ferenc krt. 10. szám alatti társasház 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton
elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-115/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-115/2018. sz.

 

9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-116/2018., Sz-117/2018., Sz-118/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-116/2018.; Sz-117/2018.; Sz-118/2018. sz.

 

10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területen:
Sz-119/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-119/2018. sz.

 

11./ Vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-120/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-120/2018. sz.

 

12./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-126/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-126/2018. sz. 

 

Indokolás:
A pályázati kiírások határideje miatt szükséges a bizottság döntése.

 

 

Budapest, 2018. április 16.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top