2018.02.15. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/3/2018., 7/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a 2018. évi elidegenítési címjegyzékre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

26/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

14/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

4./ A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült pályázat szakmai tartalmának módosítása a Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest IX., Balázs Béla 32/B. földszint II. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő
bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

30/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

31/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

27/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

32/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

33/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Az Epres, a Kerekerdő, a Liliom, a Méhecske, valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének
meghatározása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

34/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

35/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Kállay Gáborné alpolgármester

36/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2018-2019. nevelési évre

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

37/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

14./ A „Bakáts projekt” végrehajtásához szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

39/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából

Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

40/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyása, valamint új közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából

Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója

38/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

17./ Interpellációra adott válasz

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

41/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

42/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

43/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2017. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

44/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2017. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

45/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2017. évben

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

46/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2017. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

47/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2017. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

48/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

49/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2017. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

50/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2017. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

51/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2018. február 9.

 

dr. Bácskai János
polgármester

Top