2018.02.14. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
7/3/2018., 7/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/3/2018.; 7/4/2018. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére
14/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

14/2018. sz.

 

3./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására
27/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

27/2018. sz.

 

4./ A „Bakáts projekt” végrehajtásához szükséges döntések meghozatala
39/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

39/2018. sz.

 

5./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
40/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

40/2018. sz.

 

6./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyása, valamint új közbeszerzési eljárás megindítása
38/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója

38/2018. sz.

 

7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-32/2018., Sz-33/2018., Sz-56/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-32/2018.; Sz-33/2018.; Sz-56/2018. sz.

 

8./ Egyéb –nem vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó- közterület-használat a Ráday utca területén
Sz-55/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-55/2018. sz.

 

9./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-57/2018., Sz-58/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-57/2018.; Sz-58/2018. sz.

 

10./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-34/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-34/2018. sz. 

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a VVKB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-42/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2018. február 19.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top