Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea elnök

Sz-59/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2018. február 9.

 

Gyurákovics Andrea s.k.

elnök