2018.02.14 – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/3/2018.sz.; 7/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

27/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A „Bakáts projekt” végrehajtásához szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

39/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyása, valamint új közbeszerzési eljárás megindítása
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója

38/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a PEB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-52/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Pál Tibor elnök

 

 

Budapest, 2018. január 19.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top