2018.02.14. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/3/2018., 7/4/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)  1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a 2018. évi elidegenítési címjegyzékre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

26/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

14/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

4./ Budapest IX., Balázs Béla 32/B. földszint II. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

30/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

31/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

27/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A „Bakáts projekt” végrehajtásához szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

39/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyása, valamint új közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója

38/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

9./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-43/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A Bp. IX. ker. Mester u. 1. fszt. I. szám alatti hasznosított helyiség elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-44/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek együttes értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-45/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

12./ Közérdekűvé nyilvánított szervezet részére történő helyiség bérbeadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-46/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-47/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-48/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Szolgálati lakásban lakó bérlő elhelyezési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-49/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-50/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A Gazdasági Bizottság GB 336/2017. (XII.13.) számú határozatának visszavonása.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-51/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról

Sz-53/2018. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Mezey István elnök

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2018. február 9.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top