2018.01.25. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/2018.; 7/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

8/2018.; 8/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ 2018. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

9/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) (a melléklet elektronikusan elérhető); 1. sz. melléklet

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

4/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

10/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

11/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata – hibajavítás állami főépítészi eljárásban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

13/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Védett Átkelő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

3/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

5/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján
történő elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

15/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”
felhívásának megtárgyalására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai
bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

18/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra benyújtott, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

12/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

14./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi nyári és téli nyitvatartási rendje

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

16/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2017-ben “Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” megvalósításához kapcsolódó beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

17/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Alapítványok támogatási ügyei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

6/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a „Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására” kiírásra készített XV. Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál témájú pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

19/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2017. évi értékelése, 2018. évi program

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

20/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

19./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

21/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

20./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

22/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Kállay Gáborné alpolgármester

23/2018., 23/2-3/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2018. január 19.

 

dr. Bácskai János

polgármester

Top