2018.01.24. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/2018. sz.; 7/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

8/2018.; 8/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ 2018. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

9/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

10/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

11/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra benyújtott, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

12/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

21/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató: a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda – Eseti támogatási csoportjának és referensi rendszer 2015.-2016. évek szabályszerű működésének vizsgálatáról,
– a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezési és Informatikai Iroda SzMSz szerinti szabályszerű működésének vizsgálatáról,
– a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 15/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete szabályos elkészítésének és jóváhagyásának ellenőrzési tapasztalatairól,
– a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete szabályos elkészítésének és jóváhagyásának ellenőrzési tapasztalatairól
– a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Irodája 2016. évi működésének szabályszerűségi ellenőrzéséről,
-Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Iroda 2015. és 2016. évi működésének szabályszerűségi ellenőrzéséről,
– a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató-és Ellátó Nonprofit Kft (1097 Budapest Gubacsi út 89.) 2015-2016 évi működésének, tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzéséről
Sz-18/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

2./ Tájékoztató a PEB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-19/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Pál Tibor elnök

 

 

Budapest, 2018. január 19.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top