2018.01.24. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/2018., 7/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

8/2018., 8/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

4/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

10/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

11/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Védett Átkelő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

3/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

5/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

15/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

21/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

10./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-8/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

11./ Közérdekűvé nyilvánított szervezetek részére történő helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-13/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-10/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-11/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-9/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Lakáscímek jóváhagyása a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-12/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-16/2018. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2018. január 19.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top