2017.12.21. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás és együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
279/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

2./ Javaslat képviselő-testületi határozatok visszavonására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
286/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új pályázat kiírása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
287/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
278/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Indoklás:
A képviselő-testületi előterjesztéseket a Képviselő-testület 2017. december 21-én tárgyalja meg, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2017. december 18.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top