2017.12.21. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata – rendeletalkotás, valamint a kapcsolódó döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

281/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet; 10. sz. melléklet; 11. sz. melléklet; 12. sz. melléklet; 13. sz. melléklet; 14. sz. melléklet; 15. sz. melléklet

 

2./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása, valamint a településképi önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

280/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

(A TAK a Főépítészi csoportnál megtekinthető)

280_17_C2; 1.  sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet

 

3./ Javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás és együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

279/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

4./ Együttműködési megállapodás módosítása (Budapesti Húsnagyker)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

270/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1.  sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

5./ József Attila lakótelep KÉSZ készítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

282/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat településrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

283/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat járművek elhelyezésére szolgáló terület biztosításáról szóló együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

284/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ „Munkásszálló építése Ferencvárosban” című projekthez kapcsolódó jelzálogszerződés megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

288/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

9./ Javaslat a Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítani szándékozott kézilabdacsarnok létesítésével összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

285/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet; 10. sz. melléklet; 11. sz. melléklet; 12. sz. melléklet; 13. sz. melléklet; 14. sz. melléklet; 15. sz. melléklet

 

10./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MÁV lakótelep vízellátása tárgyában

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

271/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

11./ Javaslat képviselő-testületi határozatok visszavonására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

286/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új pályázat kiírása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

287/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

13./ Közterület-használati díjmentességi kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

289/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

14./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

278/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Indokolás: A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében 2017. december 31-ig a Képviselő-testületnek meg kell alkotnia Budapest IX. kerületére vonatkozóan a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) és a településképi önkormányzati rendeletet, valamint még ez évben döntést szükséges hozni több a meghívóban feltüntetett napirend kapcsán.

 

Budapest, 2017. december 18.

 

Bácskai János

polgármester

Top