2017.12.21. – József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ József Attila lakótelep KÉSZ készítése
282/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

282/2017. sz.

 

10./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MÁV lakótelep vízellátása tárgyában
271/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Előterjesztő:dr. Bácskai János polgármester

271/2/2017. sz.

 

Indoklás:
A képviselő-testületi előterjesztést a Képviselő-testület 2017. december 21-én tárgyalja meg, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2017. december 18.

Sajó Ákos s.k.
elnök

Top