2017.12.21. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás és együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

279/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítani szándékozott kézilabdacsarnok létesítésével összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

285/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet; 10. sz. melléklet; 11. sz. melléklet; 12. sz. melléklet; 13. sz. melléklet; 14. sz. melléklet; 15. sz. melléklet

 

3./ Javaslat képviselő-testületi határozatok visszavonására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

286/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új pályázat kiírása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

287/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

5./ „Munkásszálló építése Ferencvárosban” című projekthez kapcsolódó jelzálogszerződés megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

288/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

Indoklás: A képviselő-testületi előterjesztéseket a Képviselő-testület 2017. december 21-én tárgyalja meg, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2017. december 18.

 

Mezey István s.k.

elnök

 

Top