2017.12.14. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv II. (közmeghallgatásról)

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

267/2017., 267/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

268/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

269/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

241/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciója (2017-2021) elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

256/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

6./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MÁV lakótelep vízellátása tárgyában

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

271/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak végrehajtása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

272/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ A Trio Kulturális Közhasznú Nonprofit Bt. közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

273/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

262/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Ferencvárosi Pinceszínház (költségvetési szerv) igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

274/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekek átmeneti otthonában történő ellátás ügyében

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

275/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

265/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

264/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

14./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

266/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

276/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Önkormányzati hatósági ügyek

Elterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

277/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

263/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a 2017. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

1/4/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2017. december 8.

 

Bácskai János

polgármester

Top