2017.12.13. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

267/2017., 267/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

269/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

241/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak végrehajtása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

272/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

5./ A Trio Kulturális Közhasznú Nonprofit Bt. közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

273/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

276/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-499/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-500/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-501/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Nem lakás célú helyiségek ingyenes használatba adása közfeladat ellátása céljára a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-502/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Lakások bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-503/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Bp. IX. Köztelek utca 8. sz. alatti helyiségcsoport közérdekűvé nyilvánított szervezet részére történő bérbeadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-504/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Budapest IX., Osztag köz 38236/628 fszt. G21. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-505/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Budapest IX. kerület Üllői u. 11-13. földszint 8. (hrsz. 36814/0/A/21) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-506/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Budapest IX. kerület Üllői u. 23. magasföldszint 3. (hrsz. 36837/0/A/6) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-507/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A Gazdasági Bizottság GB 260/2016. (X.12.) számú határozatának visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-508/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A Gazdasági Bizottság GB 311/2017. (XI.15.) számú határozatának visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-509/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-512/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

19./ Javaslat „Vállalkozásbarát Ferencváros Program” támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-514/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-488/2017. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2017. december 8.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top