2017.11.16. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendeletének módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

234/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

235/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata – 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 38.§ – véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

236/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

238/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), valamint a településképi önkormányzati rendelet tervezetének partnerségi egyeztetési eljárása lefolytatásáról szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

239/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet

 

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

255/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

241/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciója (2017-2021) elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

256/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ Javaslat együttműködési és üzemeltetési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

242/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet; 10. sz. melléklet; 11. sz. melléklet; 12. sz. melléklet; 13. sz. melléklet; 14. sz. melléklet; 15. sz. melléklet

 

10./ Javaslat NEHRU part megállapodás megkötésére térítésmentes átadásról Budapest Főváros Önkormányzatával

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

244/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

11./ Zöld Ferencváros Program

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

245/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

12./ A FESZOFE Nonprofit Kft. részére nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

232/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./

a.) Javaslat Ferencvárosi Pinceszínház és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ között kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

253/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

b.) Javaslat a Ferencvárosi Pinceszínház költségvetési szerv munkaköreinek meghatározására

Előterjesztő: Bácskai János polgármester

253/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei szervezeti és működési szabályzatának, valamint a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központtal kötött munkamegosztási megállapodásának jóváhagyására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

254/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

15./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2016/2017. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2017/2018. nevelési év munkaterveinek véleményezése

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

246/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet; 10. sz. melléklet; 11. sz. melléklet; 12. sz. melléklet; 13. sz. melléklet; 14. sz. melléklet; 15. sz. melléklet; 16. sz. melléklet; 17. sz. melléklet; 18. sz. melléklet; 19. sz. melléklet

 

16./ Az ÁEEK-val 2017. július 21-én kötött megállapodás módosítása, Költségvetési megállapodás

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

258/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

17./ Interpellációra adott válasz

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

228/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Vizsgálóbizottság felállítása

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

247/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Kérdés

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

248/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Az NZS Schnell Bau Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 106/2017. (10.06.) közter. számú döntése ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

257/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

249/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Görgényi Máté, a VVKB elnöke

250/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

251/2017., 251/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

233/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2017. november 10.

 

Bácskai János

polgármester

Top