2017.11.15. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata – 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 38.§ – véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
236/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

236/2017. sz.

 

2./ Javaslat a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
238/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

238/2017. sz.

 

3./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), valamint a településképi önkormányzati rendelet tervezetének partnerségi egyeztetési eljárása lefolytatásáról szóló döntés meghozatala
239/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

239/2017. sz.

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
255/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

255/2017. sz.

 

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (I. forduló)
241/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

241/2017. sz.

 

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciója (2017-2021) elfogadására
256/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

256/2017. sz.; 1. sz. melléklet

 

7./ Javaslat együttműködési és üzemeltetési megállapodás megkötésére
242/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

242/2017. sz.

 

8./ Javaslat NEHRU part megállapodás megkötésére térítésmentes átadásról Budapest Főváros Önkormányzatával
244/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

244/2017. sz.; 1. sz. melléklet

 

9./ Zöld Ferencváros Program
245/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

245/2017. sz.; 1. sz. melléklet

 

10./ Az ÁEEK-val 2017. július 21-én kötött megállapodás módosítása, Költségvetési megállapodás
258/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Szűcs Balázs főépítész

258/2017. sz.

 

11./ Az NZS Schnell Bau Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 106/2017. (10.06.) közter számú döntése ellen
257/2017. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

257/2017. sz.

 

12./ 2017. évi fenyőfa árusítási pályázat elbírálása
Sz-440/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-440/2017. sz.; 1. sz. melléklet;

 

13./ Napernyőtalp tárolására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-468/2017., Sz-469/2017., Sz-470/2017., Sz-471/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-468/2017.; Sz-469/2017.; Sz-470/2017.; Sz-471/2017. sz. 

 

14./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
Sz-473/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté, a VVKB elnöke

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a VVKB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-427/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2017. november 10.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top