2017.10.18. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Személyi térítési díjak elengedésére irányuló kérelmek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sz-421/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:
A szociális szolgáltatásokért fizetendő, soron következő térítési díj felülvizsgálat a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által 2017. szeptemberében megtörtént. Több teljes összegű térítési díj
megfizetésére kötelezett igénybevevő számára viszont a térítési díj megfizetése komoly terhet jelent, így
kérelmezték annak csökkentését/elengedését. A jelenleg hatályos helyi rendelet alapján a szakbizottság
rendelkezik hatáskörrel a kérelmek elbírálásában, így a kérelmezők érdekében indokolt a rendkívüli bizottsági
ülés összehívása.

 

 

Budapest, 2017. október 16.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top