2017.10.05. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

186/3/2017., 186/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

2./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról

szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

229/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./

a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról

220/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

220/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Budapest IX. kerület, 38191/12 hrsz. alatti ingatlan (Kén u. 3/b.) elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

216/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Budapest IX. kerület, Soroksári út 38-40. V. em. 1. szám alatti társasházi lakásingatlan leválasztásához való hozzájárulási kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

215/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

217/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

7./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

221/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Soroksári út 136. szám alatt lévő ingatlan vonatkozásában történő megállapodás megkötésére, valamint e tárgyban a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának, továbbá a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Kállay Gáborné alpolgármester

222/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

9./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatának és státuszbővítésének jóváhagyására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

223/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet 

 

10./ EURIN Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

224/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet 

 

11./ Javaslat településrendezési szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

219/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

12./ Módosítási kezdeményezés a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (III.10.) rendeletére vonatkozóan

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

218/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Interpellációra adott válasz

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

209/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

228/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós, az ESZSB elnöke

214/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

225/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

226/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2017. szeptember 29.

 

 dr. Bácskai János

polgármester

Top