2017.09.28. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Döntés a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról”
című pályázaton való indulásról és a szükséges önerő biztosításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
213/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indoklás: A pályázat benyújtásának határideje 2017. szeptember 30., a benyújtandó pályázati anyag részét kell képezze az önerő biztosításáról szóló döntés.

 

 

Budapest, 2017. szeptember 25.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top