2017.09.28. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Döntés a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról” című pályázaton való indulásról és a szükséges önerő biztosításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

213/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Sürgősség indoka: a pályázat benyújtásának határideje 2017. szeptember 30. , a benyújtandó pályázati anyag részét kell képezze az önerő biztosításáról szóló döntés.

 

Budapest, 2017. szeptember 25.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top