2017.09.07. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztés: dr. Bácskai János polgármester

186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)

önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

187/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati

rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

188/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési Szabályzata (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

189/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

5./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzata (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

190/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 1.1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

6./ Budapest Főváros IX. ker. VÁGÓHÍD utca és környéke (Soroksári út – Haller utca – Fehérholló utca – (38283/8) hrsz-ú közterület – Szent László Kórház KSZT határa (38283/5 hrsz.)– Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

191/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet

 

7./ Javaslat beruházási megállapodás megkötésére

Előterjesztés: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

193/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

8./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és

helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)

önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztés: dr. Bácskai János polgármester

194/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére és közterület-használati hozzájárulás megadására

Előterjesztés: dr. Bácskai János polgármester

195/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

10./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2016. évi beszámolója

Előterjesztés: dr. Bácskai János polgármester

185/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

11./

a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs

felújításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

196/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs

felújításáról.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

196/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

197/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

13./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

200/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről, és javaslat a 2017. évi

támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

202/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat alapító okiratok elfogadására (Ferencvárosi Pinceszínház valamint Ferencvárosi Művelődési

Központ és Intézményei)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

203/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

16./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szakmai programjának,

valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

212/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

204/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

18./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

209/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Kérdés

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

210/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat a Pándi Kiss János szobrászművész által készített Korsós nő című műalkotásának köztéren való

elhelyezésére

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

211/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására

Előterjesztő: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök

205/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Kállay Gáborné alpolgármester

206/2017., 206/2-3/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok táj koztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

207/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés

felszámolása tárgyában

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

208/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

3./ Tájékoztató a 2017. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

1/3/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2017. szeptember 1.

 

Bácskai János

polgármester

Top